Friday, November 8, 2013

राशीभविष्य...!!!

राशीभविष्य... खरं तर ही संकल्पनाच मला कळत नाही अजुनही... मी ह्या बाबतीत अज्ञानी आहे असं म्हटलं तरी हरकत नाही.. इथे कोणासही दुखवायचा हेतु नाही पण जगातला प्रत्येक माणूस कुठल्या नं कुठल्या राशीमध्ये फिट होतो ते कसंकाय हेच कळत नाही मला...

ह्या राशीची माणसं अशी असतात त्या राशीची माणसं तशी असतात असं नेहमी ऐकण्यात येतं, पण ह्याचं गणित कसं मांडतात हे मला अजुनही कळलेलं नाही. उदाहरणच द्यायचं झालं तर, १०० माणसं १२ राशींमध्ये विभागली तर साधारणपणे ८-९ माणसांचं भविष्य एक समान असतं असं म्हणायला हरकत नाही. पण तसं खरंच असतं का? अर्थात नाही... असं असतं तर या जगात कित्येक लता दिदी आणि कित्येक साचीन तेंडुलकर जन्मले असते.. हो की नाही...आपण एखाद्या माणसाबद्दल कधीतरी म्हणतो की "आपल्या राशीलाच लागलाय" म्हणजे त्याचा नेमका अर्थ काय घ्यायचा? जन्मपत्रिका बघून लग्न ठरले असेल तर आपण असं म्हणतो का कि "हे दोघे एकमेकांच्या राशीलाच पूजले आहेत" म्हणून.. नाही ना?
चंद्र-सूर्याच्या भ्रमणाचा प्रभाव माणसाच्या प्रकृतीवर होतो हे मान्य आहे पण हे ग्रह तारे आमचं भविष्य कसं ठरवू शकतात हे मात्र एक कोडंच आहे.

"माणसानं केलेल्या एखाद्या चुकीच्या कृतीमुळे त्याला भोगावे लागणारे त्रास हे ग्रह-ता-यांच्या भ्रमणावर कसे काय ठरू शकतात?" असा प्रश्न केला असता त्याच्या पत्रिकेत हा दोष आहे किंवा तो योग आहे असं समजतं आणि त्या दोषामुळेच त्याच्याकडून असे कृत्य घडले अशी उत्तरेही मिळतात. मग त्या ग्रहाची पूजा किंवा शांत करावी लागते जेणेकरून त्याचा त्रास होत नाही... हे असं कसं शक्य आहे? आपण पूजा केली किंवा शांत केली की तो ग्रह शांत होतो का? किंवा आपली भ्रमण कक्षा बदलतो का?

"शनीची साडेसाती" हे कधीही न उलगडलेलं आणि खरंतर कधिही न उलगडणारं एक कोडंच आहे. एखादा ग्रह वक्री आहे म्हणजे नक्की काय? नुकत्याच जन्मलेल्या बाळाची पत्रिका बनवली जाते आणि मोठा होऊन ते कोण बनणार हे सांगितलं जातं.. लाखातली एखादीच व्यक्ती तशी बनत असेल.. बिचारं बाळ रांगायलाही लागलेलं नसतं आणि त्याच्या नावानी त्याचे आई वडील कोणतीतरी पूजा करत असतात शनी किंवा राहू केतू ला खुश ठेवण्यासाठी...

एखाद्या व्यक्तीला मंगळ असतो म्हणजे नेमकं काय असतं? खरंतर "मंगल" म्हणजे शुभ... म्हणजे या अर्थाने मंगळ असणारी व्यक्ती खरंतर नशीबवानच म्हणायला हवी... आणि हा मंगळ जर अशुभ मानला जात असेल तर इस्रोनी याच मंगळावर यान पाठवताना एखादा शुभ-मुहूर्त काढला असेल का? मंगळ अशुभ का आहे हे जाणून घेणारी एखादी यंत्रणा या यानावर कार्यरत असावी अशी माझी मनापासून इच्छा आहे...

२१व्या शतकात जिथे माणूस मंगळावर आणि चंद्रावर स्वारी करत आहे तिथेच तो शुभ आणि अशुभ ग्रहांची व्याख्या अजुनही देत आहे.. हे सगळं अजब आहे...नरेंद्र दाभोळकर कोणत्या राशीचे होते? का त्यांची अजून कोणती १३वी रास होती "so called साधुसंतां"च्या मागे लागणारी? ते काही असो पण त्यांचा कोणता तरी ग्रह नक्की वक्री असणार किंवा त्यांना शिनीची साडेसाती चालू असणार... खरंच असंच असेल का? असो...

शेवटी माणूस म्हणून आणि समाजप्रिय प्राणी म्हणून आपण इतर कोणाच्या राशीला न जाणे ह्यातच शहाणपण आहे...

-मंगेश केळकर
(८-नोव्हेंबर-२०१३)

No comments:

Post a Comment